Lidmaatschap

Paardenlid

Dit lidmaatschap geldt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die een paard rijden. Er mag 2x in de week in de les gereden worden. Dressuurlessen voor paarden zijn op maandag- en donderdagavond. Op dinsdagavond zijn er springlessen. Er mag vrij gebruik gemaakt worden van de accommodatie, zolang deze niet bezet is door wedstrijden of lessen. De kleine rijhal is bijna altijd vrij tijdens de lessen. De contributie voor 2021 bedraagt 270 euro.

Ponylid

Dit lidmaatschap geldt voor kinderen tot het jaar waarin ze 18 worden met een pony. Er mag 2x in de week in de les gereden worden. Dressuurlessen voor pony’s zijn op donderdagavond en springlessen op dinsdagavond. Er mag vrij gebruik gemaakt worden van de accommodatie, zolang deze niet bezet is door wedstrijden of lessen.  De kleine rijhal is bijna altijd vrij tijdens de lessen. De contributie voor 2021 bedraagt 190 euro.

Vrijwilligersdiensten

Voor deze twee lidmaatschappen geldt dat er 5 vrijwilligersdiensten per jaar gedraaid moeten worden. Het gaat om diensten tijdens wedstrijden. De diensten kunnen eventueel afgekocht worden voor 40 euro per dienst. Ook niet gedraaide diensten worden in rekening gebracht. Om bardiensten te vervullen dient men 18 jaar te zijn; reguliere schenktijden (voor alcohol) zijn door de gemeente vastgesteld op 19.00- 24.00 u door de week en zaterdag en zondag van 14.00 u tot 22.00 u.

Niet-rijdend Lid (NRL)

Als u alleen lid wilt zijn van de vereniging, maar geen gebruik wilt maken van de accommodatie en van de lessen, dan kunt u niet-rijdend lid worden. Bij dit lidmaatschap zijn er ook geen verplichte vrijwilligersdiensten. Het NRL kost 75 euro per jaar.

KNHS

Voor alle lidmaatschappen geldt dat de kosten van de KNHS nog bovenop  de contributie komen. Wat deze kosten precies zijn, kunt u vinden op de site van de KNHS. www.KNHS.nl

De ledenadministratie zorgt ervoor dat u aangemeld wordt bij de KNHS, eventuele startpassen kunt u zelf aanvragen.

Aanmelden

Om u aan te melden als lid, kunt u het Inschrijfformulier lidmaatschap mailen naar alg-secretariaat@veluweruiters.nl

Wijzigen of opzeggen

Om uw lidmaatschap te wijzigen of op te zeggen, kunt u het Wijzigingsformulier lidmaatschap mailen naar alg-secretariaat@veluweruiters.nl. Geef dit zo snel mogelijk door, maar in ieder geval voor 31 oktober.

 

Inschrijfformulier